Sökning: "integrerade kedjebutiker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden integrerade kedjebutiker.

  1. 1. Konkurrensmedelsmixen i gränshandeln : Anpassar integrerade kedjebutiker sin konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Sandra Magnusson; Rebecka Nilsson; [2010]
    Nyckelord :integrerade kedjebutiker; konkurrensmedelsmix; gränshandel;

    Sammanfattning : .... LÄS MER