Sökning: "integrerat redovisningssystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden integrerat redovisningssystem.

 1. 1. Vilken roll spelar ekonomen? : Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Sundström; Axel von Schoultz; [2017]
  Nyckelord :Financial accountant; management accountant; financial accounting; management accounting; management control; integrated accounting system; ERPS; Redovisningsekonom; controller; externredovisning; internredovisning; ekonomistyrning; integrerat redovisningssystem; ERP-system;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsredovisning : En studie av fyra branschledande företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andreas Hallberg; Lars Åkesjö; [2014]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; Responsibility accounting; integrated reporting; corporate social responsibility; Ansvarsredovisning; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Oron för miljön och hållbarhet har ökat dramatiskt under de senaste åren. Men problem och frågor som rör kommunikation av hållbarhetsarbetet har förblivit obesvarade. Kritik har gjorts att hållbarhetsredovisning är vagt kopplat till verksamheten och att det inte finns ett samband mellan hållbarhetsredovisning och redovisningssystem. LÄS MER