Sökning: "integrering karaktärsämne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden integrering karaktärsämne.

 1. 1. Karaktärsdanande matematikundervisning : En studie i hur elever angriper större karaktärsämnesnära matematikproblem på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Lilja; Catharina Block-Fredricson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsteori; boundary crossing; boundary objects; CHAT; Cultural-Historical Activity Theory; infärgning; integrering karaktärsämne; karaktärsämnesnära uppgifter; matematik; verksamhetsteori; yrkesprogram; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges skolungdomar. LÄS MER

 2. 2. En studie om att integrera matematik i karaktärsämnet på gymnasiet

  L3-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Hans Spåre; [2009]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; karaktärsämne; infärgning; integrering;

  Sammanfattning : I skolverkets styrdokument för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen är det tydligt attmatematikundervisningen ska integreras med de aktuella karaktärsämnena. En genomgång avlitteratur i ämnet, bland annat rapporten Fem gymnasieskolor under omvandlingstryck, visar attskolan har svårt att leva upp till denna integrering. LÄS MER