Sökning: "integrering"

Visar resultat 1 - 5 av 1466 uppsatser innehållade ordet integrering.

 1. 1. Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Anttila; Ida Johansson; [2023-02-14]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; skrivsvårigheter; svensklärare; SAMR; TPACK;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. LÄS MER

 2. 2. Comparative Analysis of On-site vs Off-site green-Hydrogen Value Chain Scenarios to cover projected Aviation demand : A case for Toulouse Blagnac Airport in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stathis Alexandrou; [2023]
  Nyckelord :Hydrogen Production; Value Chain Analysis; Levelized Cost of Hydrogen Production LCOH ; Hydrogen for Aviation; France; Toulouse Airport; Analys av vätgasens värdekedja; kostnader för vätgasens försörjningskedja; LCOH; flytande vätgas; vätgas för luftfarten; Frankrike; Toulouse Airport; ;

  Sammanfattning : Amidst the efforts to mitigate the energy-related carbon emissions of human activities and pursuing a net-zero future by 2050, the aviation sector, as part of a wider group of hard-to-decarbonize sectors is responsible for 12% of all the transportation emissions globally. Green Hydrogen as a zero-emissions alternative fuel from water and renewable energy serves as a prime candidate to replace conventional aviation fuels and lead the way towards carbon-free flights. LÄS MER

 3. 3. Planering för bättre bebyggd miljö i externhandelsområden : En studie om hur framtidens externhandelsområden kan utformas för att bättre möta miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kalle Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö syftar till att städer ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och att lokalisering av byggnader och anläggningar ska ske på ett miljöanpassat sätt. Samtidigt sker en ökning av externa handelsplatser runt om i Sverige som är beroende av bilburna kunder och som bidrar till en utarmning av stadskärnornas handel. LÄS MER

 4. 4. Integration of GraphQL data sources into an RDF federation engine

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Wiktor Karlsson; [2023]
  Nyckelord :RDF; SPARQL; GraphQL; JSON; query translator; queries; query; SPARQL to GraphQL translator;

  Sammanfattning : As data interoperability has become increasingly more important as of late, so has the topic of database query language translations. Being able to translate between different query languages, both old and new, could potentially improve a lot of different systems. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER