Sökning: "integritetsmedvetenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet integritetsmedvetenhet.

 1. 1. Personlig integritet i gymnasieskolan : En analys av gymnasieelevers integritetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emir Crnkic; [2018]
  Nyckelord :personlig integritet; integritetsstärkande åtgärder; nätverksbaserade tjänster; sekretess policy; användarvillkor;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar att undersöka vilken kunskap svenska gymnasieelever besitter gällande de kanske mest förekommande avtalen i vardagen; sekretesspolicy och användarvillkor. Vidare undersöks till vilken grad dessa elever är medvetna om personlig integritet, vilket mäts genom att undersöka elevernas användning och förståelse av några av de idag vanligare integritetsstärkande verktygen som finns. LÄS MER

 2. 2. ”Vill du verkligen dela det där?” : En studie om integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Amanda Sjöström; Calle Olsson; [2016]
  Nyckelord :privacy; integritet; privacy awareness; integritetsmedvetenhet; privacy; integritet; privacy awareness; integritetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : De största sociala medierna saknar funktionalitet för att hjälpa användarna göra ett medvetet val när de delar personlig information. Det behövs stödjande funktionalitet för användaren så att hen inte delar mer än hen är bekväm med. LÄS MER

 3. 3. Integritet till salu : En studie kring tillit, misstro och integritetsmedvetenhet vid internethandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Bastin; Maximilian Jansson Hobohm; [2013]
  Nyckelord :e-handel; internethandel; tillit; misstro; integritetsmedvetenhet; köpintention;

  Sammanfattning : En kraftigt ökande onlinehandel gör det allt vanligare att konsumenter tvingas uppge personuppgifter i köpproces- sen på Internet. Personuppgifter kan med teknisk utveckling också samlas in på nya sätt, exempelvis med hjälp av cookies, och konsumenten är inte nödvändigtvis alltid medveten om detta intrång på dennes integritet. LÄS MER