Sökning: "integritetsvillkor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet integritetsvillkor.

  1. 1. Integritet och användande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Vilhelm Edensvärd; Setenay Özbek; [2012]
    Nyckelord :integritet; användare; Internettjänster; användande; användaravtal; integritetsvillkor; medvetenhet; förtroende; oro; Business and Economics; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vi har utifrån att tjänster på Internet samlar in stora mängder information om sina användare formulerat en problemställning där vi ser till användarnas behov integritet i samband med att nästan allt de gör på Internet lagras. Syftet med studien är att genom att intervjua användare av denna typ av tjänster, identifiera de upplevda integritetsproblem som uppkommer samt att undersöka hur dessa påverkar hur tjänsterna används och vilka metoder användarna tillgriper för att skydda sin integritet. LÄS MER