Sökning: "integrity advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden integrity advertising.

 1. 1. Paradoxen kring individanpassad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Wängberg; Sophie O'Donoghue; Rebecka Hassel; [2020]
  Nyckelord :Personalized marketing; privacy; data collection; personalization privacy paradox; Internet Privacy Concerns IPC ; dissonance; attitude; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: The paradox of personalized marketing - A qualitative study about the dissonance in consumers attitude towards target advertising focusing on privacy Seminar date: 2021-01-14 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credit Points (ECTS) Authors: Rebecka Hassel, Sophie O’Donoghue and Filippa Wängberg Advisor: Nikos Macheridis Keywords: Personalized marketing, privacy, data collection, personalization privacy paradox, Internet Privacy Concerns (IPC), dissonance, attitude Purpose: The study aims to examine how the dissonance occurs in individuals’ attitude towards personalized marketing and data collection from a privacy perspective, in order to create a deeper understanding of how it leads to a personalization privacy paradox. Methodology: The study’s methodology is based on a qualitative research method with a hermeneutic strategy. LÄS MER

 2. 2. Vem äter kakan? : En kvalitativ studie kring klädbranschens nyttjande av personlig data i marknadsföringssyfte i relation till kundens integritet online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Jaremo; Marco Villaggi; [2020]
  Nyckelord :Internet; Bid data; Integrity; CRM; Cookies; Personalized advertisement; Internet; Big data; Integritet; CRM; Cookies; Personifierad reklam;

  Sammanfattning : History: Digitalization brings great benefits to companies regardless of market. One of the markets that is undergoing change is the retail sector where e-commerce services are the new environment. This environment benefits from the innovative solutions that the consumer uses, such as smartphones. LÄS MER

 3. 3. The medium is the message, or is it? : A quantitative study of media users’ attitudes towards advertising online and offline

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Fransson; Ellinor Pousette; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Social media; Personalization; Media users; The medium is the message;

  Sammanfattning : Media usage, as well as media advertising, is growing in tandem with each other. Media users will, regardless of which medium that is in use, encounter a considerable amount of advertising. As we are moving towards a more digitized world, and also a more digitized media sphere, a new communication landscape has been formed. LÄS MER

 4. 4. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 5. 5. Den personifierade marknadsföringens effekter på köpintentioner : En studie med fokus på medvetenheten om online behavioral advertising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Westerberg; Elin Wuopio; [2018]
  Nyckelord :OBA; online behavioral advertising; OBT; online behavioral targeting; personalized online advertising; targeted advertising; awareness knowledge; privacy concerns; cookies; buying intentions.;

  Sammanfattning : Utvecklingen av tekniken sker i snabb takt vilket gör att människors vetskap om OBA inte alltid hänger med, inte heller lagar och regler som ska skydda deras integritet. Därför är det intressant att undersöka hur effektiv marknadsföringstypen OBA är beroende av konsumenternas medvetenhet om fenomenet. LÄS MER