Sökning: "integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 1783 uppsatser innehållade ordet integrity.

 1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 2. 2. A FUTURE WITHOUT THIRD-PARTY COOKIES A study of how Swedish small and medium-sized marketing agencies are affected by the loss of third-party cookies and how potential change strategies are communicated.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Elmér; Johanna Nilsson; [2023-02-01]
  Nyckelord :Digital communication; user integrity; personalized advertising; third-party cookies; organizational change strategies;

  Sammanfattning : For years, digital communicators have taken advantage of the phenomena of third-party cookies to help understand online user behavior in order to produce personalized advertising. The increased discussion of user integrity has led to new privacy regulations and the largest web browsers have therefore banned third-party cookies or plan to remove them in the near future. LÄS MER

 3. 3. Människors privatliv eller samhällets säkerhet - vad är viktigast? : En idéanalys om liberalismens syn på hemliga tvångsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Roberta Bucei; [2023]
  Nyckelord :Idea analysis; secret coercive measures; liberalism; freedom; integrity; Idéanalys; hemliga tvångsmedel; liberalism; frihet; integritet;

  Sammanfattning : This essay aims to find out how the five values of liberalism view the law on secret room wiretapping and the law on secret wiretapping of electronic communications. The method used to achieve the purpose of the study is an idea analysis in descriptive and explanatory form. LÄS MER

 4. 4. Från explicit till implicit maskulinitet : En studie av Jämställdhetsmyndighetens maskulinitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :William Olsson; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; discourse analysis; WPR-approach; Swedish Gender Equality Agency; gender equality policy; Maskulinitet; diskursanalys; WPR-analys; Jämställdhetsmyndigheten; jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : This study investigates the discursive construction of masculinities of the Swedish Equality Agency. By using the WPR analysis strategy to examine underlying problematizations in the agency’s perspective on masculinity, the study seeks to generate an understanding of the direction in which the agency wishes masculinity to develop as a cultural phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Ett fat serverat med kakor, prediktioner och anpassad kommunikation : En kvalitativ intervjustudie med generation X om övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Lundgren; Sofia Wetterholm; [2023]
  Nyckelord :Qualitative interview study; content analysis; focus group; communication; individualized marketing communication; surveillance capitalism; generation X.; Kvalitativ intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; fokusgrupp; kommunikation; individanpassad marknadskommunikation; övervakningskapitalism; generation X.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre fokusgrupper från generation X uppfattar, tänker och talar om fenomenet övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation. Idag exponeras olika former av marknadskommunikation för individer genom att användare efterlämnar sina personliga preferenser online. LÄS MER