Sökning: "intellectual capital"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden intellectual capital.

 1. 1. Knowledge Management : Hur fungerar en organisations kunskapsprocess?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Paula Karlsén; Charlotte Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Knowledge management; learning culture; competence; intellectual capital; organisation system; leadership; documentation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation praktiskt arbetar med knowledge management som en kunskapsprocess. Det vill säga, hur människors kunskap dokumenteras, utvecklas och systematiseras till företagets rutiner, normer och arbetssätt. Syftet är också att ta reda på de bidragande faktorer som påverkar kunskapsspridningen. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER

 3. 3. Humankapital - tillgångar som leder samtidens industriföretag genom utveckling och innovation : En studie om hur industriföretag på Nasdaq Stockholm frivilligt redovisar sitt humankapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Ivarsson; Victoria Ales; [2019]
  Nyckelord :Humankapital;

  Sammanfattning : Moderna industriföretag behöver ständigt satsa på kunskap och kompetenser i verksamheten för att överleva i omgivningens innovations- och utvecklingstakt. Humankapital är en del av industriföretagens intellektuella kapital och beskrivs ofta med ord och text i industriföretagens års- och hållbarhetsredovisningar. LÄS MER

 4. 4. ”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; Parents; Social network; Social capital; Trust; Intellektuell funktionsnedsättning; Föräldrar; Sociala nätverk; Socialt kapital; Tillit;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. The Financial Impact of Applying the Servitization Business Model: an empirical research based on the residual income valuation model

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Christina Tan; Yufan Wei; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Residual Income Valuation Model RIV ; q-value; Business Model; Intellectual Capital;

  Sammanfattning : As many manufacturing firms find servitization business model a trend, a need for investigating the firm value difference between this new business model and the traditional manufacturing business model has arisen. In this study, we examine the implied q-value in these two business models and consequently discuss the distinct business characteristics of transforming into a service-focused business model. LÄS MER