Sökning: "intelligence brain"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden intelligence brain.

 1. 1. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 2. 2. Speaker Recognition using Biology-Inspired Feature Extraction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Edvin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Machine Learning; Speaker Recognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distinguishing between people's voices is something the human brain does naturally, using only frequencies picked up by the inner ear. The field of speaker recognition is concerned with making machines do the same thing using digitally sampled speech and data processing. LÄS MER

 3. 3. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Using Artificial Neural Networks to optimize scattering probabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Erik Rustas; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; Artificial Neural Network; Monte Carlo Method; Unweighting; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Monte Carlo event generators are used by theoretical particle physicists to get a better understanding of the phenomena in particle physics. Given the improvements in precision and accuracy of event generators, using these tools can be very CPU intensive. LÄS MER

 5. 5. Hjärnkraft och datorkraft : En fråga om intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Kunert; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; begreppsanalys; definition av intelligens; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) som begrepp hörs i många aktuella diskussioner, men ofta är det oklartvad som egentligen avses med begreppet intelligens. Studiens syfte är att undersöka begreppsdiskussionenom koncepten ”intelligens” och ”artificiell intelligens”, belysa relationen mellan mänsklig ochartificiell intelligens och undersöka om aktuell forskning pekar mot en gemensam definition av intelligensbegreppet. LÄS MER