Sökning: "intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 2085 uppsatser innehållade ordet intelligence.

 1. 1. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Sammanfattning : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. LÄS MER

 2. 2. Artificial Intelligence in Business Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Arvid Svenson; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Business Intelligence; Business intelligence system; Big data; Extract; Transformation and Loading; – Data inspection committee; Data mining; FRA;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between ethics of Artificial Intelligence and the design and implementation process of Artificial Intelligence in Business Intelligence. In doing so, I compare the current ethical knowledge in AI with AI users and researchers experiences. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan anställdas motivation och syn på hållbar utveckling i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Westergård; Jenny Warnestam; [2022]
  Nyckelord :sustainability; business; companies; employees; motivation; Self-Determination Theory; Natural Process Language NLP ; artificial intelligence; Machine Learning ML ; hållbarhet; företag; anställda; artificiell intelligens; Maskininlärning ML ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. LÄS MER

 4. 4. Are Chatbots Human? Evaluating Potential Determinants of Anthropomorphism in Technology

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Wåhlander; Anton Eriksson; [2021-12-08]
  Nyckelord :Anthropomorphism; Predictability; Framing; Chatbot;

  Sammanfattning : Antropomorfism inom teknologi och artificiell intelligens håller på att bli en allt mer relevantfråga, på grund av spridningen av modern teknologi i alla åldersgrupper, medan detfortfarande finns mycket osäkerhet gällande dess mekanismer och möjliga konsekvenser.Denna studie gör ett försök till att bidra till diskussionen genom att utvidga “ the three-factortheory of anthropomorphism” (Epley et al. LÄS MER

 5. 5. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ HR - Vad händer när digitala lösningar tar över HR´s arbetsuppgifter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jennelie Ekbladh; Klara Ymsén; [2021-10-13]
  Nyckelord :Digitaliziation; Artificial Intelligence; trategic work administration;

  Sammanfattning : Rapid advances in digitalization and Artificial Intelligence, AI, have the potential to change the labor market for the HR function as well as the market in general. Given that digitalization and AI can increase productivity in certain work tasks, they can replace certain jobs. LÄS MER