Sökning: "intelligibility"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet intelligibility.

 1. 1. Speech Intelligibility in Radio Broadcasts : A Case Study Using Dynamic Range Control and Blind Source Separation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Linder Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Speech enhancement; speech intelligibility; audibility; dynamic range control; blind source separation; object-based audio; public service.;

  Sammanfattning : Creating the optimal balance between dialogue level and ambient sound is extremely important in media productions. This process is however inherently difficult due to that people’s requirements and preferences are not uniform. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte talet och den självupplevda kommunikativa förmågan hos 40 unga vuxna födda med isolerad gomspalt jämfört med en kontrollgrupp bestående av 41 unga vuxna födda utan spalt. Skillnader avseende talet undersöktes även inom gruppen med isolerad gomspalt beroende på spaltstorlek och förekomst av syndrom/ytterligare medfödda avvikelser. LÄS MER

 3. 3. Lyssnarförståelighet avseende tal från barn med avvikande tal – effekter av dialekt och uppspelningsmedium

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Brynte; [2021-02-03]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; tal- och språkstörning; dialekt; uppspelningsmedium.; Intelligibility; children; speech sound disorder SSD ; dialect; presentation mode;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur två olika faktorer vid bedömning av förståelighet kan påverka resultatet. En frågeställning var att undersöka om dialekt hos talare och lyssnare hade betydelse för lyssnarförståelighet. LÄS MER

 4. 4. Talproduktion och förståelighet hos internationellt adopterade 6-9-åriga barn med och utan unilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lindberg; Ellen Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Internationell adoption; läpp-käk-gomspalt; talproduktion; förståelighet; skolålder; International adoption; cleft lip and palate; speech production; intelligibility; school;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka talproduktion och förståelighet hos 56 internationellt adopterade 6–9-åriga barn med och utan läpp-käk-gomspalt (LKG) samt att undersöka sambandet mellan talproduktion och förståelighet. Förståelighet på ordnivå, medelvärde på Intelligibility in Context Scale (ICS), procent korrekta konsonanter (PCC) och procentuell förekomst av symtom på velofarynxinsufficiens beräknades för samtliga deltagare. LÄS MER

 5. 5. Dialogue and Sound Effects interaction : Investigating strategies to maintain dialogue intelligibility in 5.1 mixes

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Niki Gkonou; [2021]
  Nyckelord :dialogue; intelligibility; 5.1; sound effects; dynamic equalization; ducking;

  Sammanfattning : Film audiences have expressed continuous criticism about film sound, claiming that in many situations dialogue is difficult to hear. This issue raises questions about the factors that have negative impact on speech intelligibility and points to investigate strategies that maintain dialogue intelligible in a 5.1. LÄS MER