Sökning: "intensive care units"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden intensive care units.

 1. 1. Överrapportering mellan personal på intensivvårdsavdelning- en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Daisy Vikman; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; Överlämning; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter har rätt till en trygg och säker vård. Forskning visar att överrapportering är ett riskområde relaterat till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Intensivvårdspersonal vidareförmedlar patientinformation till andra personer i teamet. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Modin; Ameur Nadia; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; laryngeal mask; cardiac arrest; airway management; bag-valve mask; Prehospital; larynxmask; hjärtstopp; ventilering; mask och blåsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanssjuksköterskans hantering av luftvägen och ventilering vid hjärtstopp är av stor vikt för att en patient ska kunna återupplivas. Många hjälpmedel finns för att underlätta detta arbete, men prehospitalt finns det åtskilliga faktorer att ta hänsyn till som inte existerar på sjukhus och som kan inverka på ambulanssjuksköterskans val av metod för ventilering. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhet av debriefing inom akutsjukvården.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Peter Bjurlefält; [2019]
  Nyckelord :Critical incident; Debriefing; Emergency; Intensive care units; Nurse;

  Sammanfattning : Samfattning   Bakgrund: I vår vardag världen över drabbas människor oavsett kön och ålder av olyckor, dödsfall och andra traumatiska händelser. Vissa yrken medför en större risk att utsättas för traumatiska händelser. Exempel på dessa är ambulans, räddningspersonal, polis och vårdpersonal inom främst akutsjukvård. LÄS MER

 5. 5. Is there a need for additionalblood products in civilian health care for the therapeutic treatment of acute hemorrhage?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Max Waenerlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundNew military experiences of cryopreserved platelets and whole blood for the therapeutic treatment of acute hemorrhagehave led to an extensive academic debate on whether to include these blood products into civilian healthcare, where blood components and room temperature platelets serve as a one-size-fits-all productfor both prophylactic and therapeutic transfusions.PurposeTo evaluate the possible benefit ofother preparation methods of platelets, as well as whole blood, in civilian health care. LÄS MER