Sökning: "intensive care"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade orden intensive care.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Från expert till novis : Operationssjuksköterskans upplevelse av att bli utlånad till annan avdelning under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Thiberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experience; IVA care; postoperative care; surgical nurse; Covid-19; IVA vård; operationssjuksköterska; postoperativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våren 2020 kom covid-19 viruset och blev snabbt en världsomfattande pandemi. Sjukvården i landet ställdes inför stora utmaningar, sjukhusen fick ställa om och ställa in planerad vård. Behovet av intensivvårdsplatser ökade och personal fick förflyttas till verksamheter de aldrig tidigare arbetat inom. LÄS MER

 3. 3. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19 i slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Zoohar; Martina Lindgren; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; experiences; inpatient care; literature review; nurses; COVID-19; litteraturöversikt; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2019 utbröt en pandemi vid namnet COVID-19. Den globala smittspridningen över 200 länder skapade stor inverkan på samhället och sjukvården. Sjukhusinläggningar och behov av intensivvårdsplatser ökade drastiskt. Sjuksköterskor ställdes inför ovissa arbetsförhållanden där evidens saknades. LÄS MER

 5. 5. Har vitamin-D skyddande effekt mot luftvägsinfektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ariana Faqiri; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Luftvägsinfektion; Vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägarna inkluderar flera olika delar bland annat näsa, bihålor, svalg, struphuvudet, luftstrupen och lungor. Luftvägarna kan infekteras av virus eller bakterier och kan leda till inflammation. LÄS MER