Sökning: "intensive growth"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden intensive growth.

 1. 1. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 2. 2. Come/post : A Playful Contribution to Rehabilitate Soil

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Björk Gunnbjörnsdóttir; [2020]
  Nyckelord :design; play; compost; soil; food waste; climate change; consumerism; environmental awareness; food health; circularity; sustainability; hönnun; sjálfbærni; molta; leikur; moltugerð; neysluhyggja; matarsóun; design; kompostering; matavfall; lek; hållbarhet;

  Sammanfattning : In this project I will explore food waste and how we can study and partake in nature’s ecosystem, in our daily lives, using a playful approach. One-third of all food produced in the world is wasted. Our systems encourage consumeristic behaviours and wastefulness, they encourage exponential growth in preference to circularity. LÄS MER

 3. 3. Comparative Analysis of Energy Intensity and Profitability in Emerging E-Grocery Retail Models

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Piotr Grudzien; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The supermarkets account for approximately 3% - 4% of the electricity consumption in the industrialisedcountries which makes them one of the main contributors to climate change. Food retail, similarly toother energy intensive industries requires deep changes that would reduce its negative environmentalfootprint. LÄS MER

 4. 4. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Albert Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. LÄS MER

 5. 5. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Rahimeh Yaghoubi; [2020]
  Nyckelord :potatisbladmögel; Phytophthora infestans; fungicidtolerans; Ranman Top; potato late blight; fungicide tolerance;

  Sammanfattning : En av de allvarligaste patogenerna som angriper potatis är Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel (angrepp på blasten) och brunröta (angrepp på knölarna). Olika fungicider används för att förhindra och minska angrepp av P. infestans. En intensiv användning av fungicider ger risk för uppkomst av fungicidresistens. LÄS MER