Sökning: "intensivträning i läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden intensivträning i läsning.

 1. 1. Intensiv lästräning genom metoden upprepad läsning med högstadieelever i lässvårigheter : En interventions- och enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Angelica Borgh Westin; Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :Bristande läsning; intensivträning; läsflyt; äldre elever; motivation; självförtroende; metakognition;

  Sammanfattning : This study investigates to what extent an intensive reading intervention of two weeks, based on repeated reading, can improve the reading fluency for students with reading difficulties in secondary school. The study also investigates how the students evaluated the intervention based on repeated reading. LÄS MER

 2. 2. Intensivträna läsning med eller utan visuellt pixel-brus : En interventionsstudie med fokus på elevernas avkodning och fonologiska förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jonsson; Helené Thäpp; [2020]
  Nyckelord :avkodning; fonologiska förmåga; läsning; lästräning; ordavkodning; visuellt pixel-brus;

  Sammanfattning : Det är viktigt att vi har kunskaper om olika metoder, som kan hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter. Skolans insatser skall  ha en vetenskaplig grund, vila på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. En utmaning är att utveckla och testa metoder som kan praktiseras i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter i skolan. LÄS MER

 3. 3. Lästräningsmetoders inverkan på ordavkodning och läshastighet i helklass. : En studie i årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Ivarsson Friman; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Helklass; Intensivträning; Intervention; Läshastighet; Läslistor; Läsning; Årskurs fyra; Ordavkodning; RTI; Tyst läsning; Upprepad läsning;

  Sammanfattning : Skolans fokus på läsinlärning behöver inte avta när eleverna slutar lågstadiet. Elever på mellanstadiet kan vara i behov av fortsatt lästräning då kraven på läsning ökar och en god läsförmåga behövs för att läsa för att lära. LÄS MER

 4. 4. Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever : En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning som insats i liten grupp i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Marlene Engström; [2019]
  Nyckelord :avkodningsträning; morfologisk medvetenhet; intervention; läsflyt; läs- och skrivsvårigheter; upprepad läsning; läsmotivation;

  Sammanfattning : This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning : En interventionsstudie med WIP-intensivprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Kajén; Katarina Sturesson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; explicit undervisning; fonologiskt grundarbete; interventionsstudie; intensivträning; motivation; upprepad läsning; WIP intensivprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. LÄS MER