Sökning: "intensivundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet intensivundervisning.

 1. 1. Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Bengtsson; Sylvia Sörliden; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bengtsson, Malin och Sörliden, Sylvia (2022). Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning. Speciallärarprogrammet Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 2. 2. Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2021]
  Nyckelord :Dyskalkyli; generella matematiksvårigheter; inkludering; kooperativt arbete; matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; SUM; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för vilka arbetsformer som presenteras i forskning som gynnsamma för elever i matematiksvårigheter i årskurserna F-3. För att kunna besvara detta krävs inledningsvis en redogörelse för vilka olika former av matematiksvårigheter som skrivs fram i forskning som förekommande i årskurserna F-3. LÄS MER

 3. 3. Intensivundervisning i matematik : Lärares perspektiv utifrån organisation, lärande och motivation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madelene Johansson; Paula Fykén Lannerfalk; [2021]
  Nyckelord :Response to intervention RTI ; intensivundervisning i matematik; matematiksvårigheter; lärarperspektiv; organisation; lärande; motivation och inkludering.;

  Sammanfattning : Intensivundervisning i matematik, lärares perspektiv utifrån organisation, lärande och motivation har i studien studerats med utgångspunkt i metoden “Response to intervention”, RTI. RTI används bland annat för att stärka elever i matematiksvårigheter, metoden vilar på forskning och beprövad erfarenhet (DCSF, 2010). LÄS MER

 4. 4. Speciallärares erfarenheter av arbete med elever i matematiksvårigheter - från identifiering till stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Persson; Marie Tannfors; [2021]
  Nyckelord :identifiering; matematiksvårigheter; speciallärare; stödinsatser;

  Sammanfattning : Matematik är det ämne där flest elever upplever ett misslyckande och har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Därmed är det viktigt att i ett tidigt skede upptäcka och hjälpa elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. En förenklad modell avintensivundervisning.- Modellens påverkan på en elev i matematiksvårigheter och modellens möjligheter och utmaningar för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Louise Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Simplified; intensive instruction; mathematical difficulties; impact; opportunities; challenges; Förenklad; intensivundervisning; matematiksvårigheter; påverkan; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : It is the school's responsibility to give the students teaching that can encourage theirdevelopment and learning. One teaching method that has proven to be beneficial for studentsin math difficulties is intensive instruction. LÄS MER