Sökning: "intensivvård av nyfödda"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intensivvård av nyfödda.

 1. 1. Vårdtillfällen hos det intensivvårdskrävande nyfödda barnet : En observationsstudie om vårdtillfällen, vårdhandlingar och sömn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Olsson; Fanny Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Sömn; intensivvård av nyfödda; vårdtillfälle; vårdhandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn födda från och med gestationsvecka 22+0 har rätt till vård i Sverige, där sömn är en viktig faktor för barnets utveckling. Forskning visar att vårdtillfällen hos barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar för nyfödda sker med en frekvens som ej är främjande för sömnen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse att bo i familjerum på neonatalavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anki Högkvist; [2014-08-05]
  Nyckelord :Parent; experience; family room; neonatal; intensive care; NICU;

  Sammanfattning : Introduction: Today caring for newborn, sick babies or premature infants is in neonatal intensive care units (NICUs). There is an opportunity in NICUs for advanced critical care and skilled nursing care of the child, conducted by health professionals in an active partnership with parents. LÄS MER

 3. 3. Att flytta från regionsjukhus till hemsjukhus : föräldrars erfarenheter från neonatalvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Orvik Blanksvärd; [2014]
  Nyckelord :attachment; neonatal care; back transfer; parents; infants; anknytning; neonatal omvårdnad; återtransport; föräldrar; spädbarn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neonatalvården i Sverige är organiserad så att nyfödda barn i behov av intensivvård vårdas en tid på regionsjukhus innan de flyttas till hemsjukhuset för fortsatt vård. Tidigare studier har visat att flytten till hemsjukhuset är en stor och påfrestande händelse för föräldrar som befinner sig i anknytningsprocessen och därför behövs ny kunskap för att förbättra rutinerna och omhändertagandet av föräldrar i samband med återtransport. LÄS MER