Sökning: "intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet intensivvård.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Andersson; Anna Jarlh; [2019]
  Nyckelord :Barnintensivvård; föräldrars upplevelser; intensivvård; kritiskt sjuka barn; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 3. 3. Ljud från medicinsk utrustning : - Hur påverkas intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Eriksson; Sofia Idin; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; intensive care nurse; sleep; noise; medical equipment; literature study; Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömn; ljud; medicinsk utrustning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter utsätts för konstant ljud då miljön innebär kontinuerlig övervakning av medicinsk utrustning. Enligt WHO’s rekommendationer ska ljudnivån inom intensivvården inte överstiga 30–40 dB. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av intensivvårdsdagböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Isaksson; Maja Ellingsen; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; dagbok; återhämtning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att vara livshotande sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning innebär förlust av kontroll och autonomi samt en begränsad kommunikation. Studier visar att patienter kan lida av psykiska besvär i efterförloppet.För att underlätta för patienter i efterförloppet skriver allt fler avdelningar intensivvårdsdagböcker. LÄS MER

 5. 5. Att vårda i övergången mellan liv och död : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonatorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; sjuksköterska; organdonator; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Det sker fler organdonationer för varje år vilket gör att det kommer bli allt mer vanligt förekommande att vårdpersonal kommer vårda organdonatorer. Hur upplevs det att vårda organdonatorer och hur är vägen dit? Känner sig sjuksköterskorna trygga med vården och har de tillräckligt med kunskap och erfarenhet? Syftet med examensarbetet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att ge vård i skiftet mellan livräddande behandling och vård av organdonator. LÄS MER