Sökning: "intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet intensivvårdsavdelning.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans bedömningar och åtgärder vid komplex eller långvarig ventilatorurträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Utter; Sofie Paulsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; bedömning; åtgärd; ventilatorvård; långvarig; komplex; urträning;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a resource-intensive intervention associated with anumber of risks and complications that increases in correlation with the amount of time thepatient requires it. Weaning should therefore be initiated as soon as possible. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 4. 4. Det sociala stödet på intensiven : Att hantera stressande omvårdnadssituationer med hjälp av socialt stöd   En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av stöd på intensivvården

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Diaz Milla; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; intensivvårdsavdelningar; socialt stöd;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte sjuksköterskors upplevelse av socialt stöd på intensivvårdsavdelningar. Deltagarna i studien var fem stycken sjuksköterskor mellan 23-62 år och hade mellan 2-40 års arbetserfarenhet. Samtliga av deltagarna arbetade på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Hultqvist; Michelle Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :central venous catheters; compliance; experiences; guidelines; hospital associated infections; ICU nurse; intensive care; centralvenösa infarter; följsamhet; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; riktlinjer; upplevelser; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. LÄS MER