Sökning: "intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet intensivvårdsavdelning.

 1. 1. Patienters upplevelse av sömn på intensivvårdsavdelningen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adam Halvarsson; Marcus Manglind; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; sömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Försämrad sömn på intensivvårdsavdelningar är ett stort problem. Sömnens funktion är att ge kroppen möjlighet till återhämtning och brist på sömn kan leda till försämrade funktioner i kroppen. Intensivvårdsavdelningen beskrivs vara en högteknologisk miljö med mycket ljud från apparater. LÄS MER

 2. 2. Nutritionstillförsel till patienter i behov av intensivvård : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Kilsand; [2021]
  Nyckelord :Energiintag; intensivvård; malnutrition; nutrition; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med nutritionsbehandling på intensivvårdsavdelningen är att undvika och/eller behandla undernäring samt efterföljande negativa konsekvenser såsom sviktande organfunktion, behov av ventilatorstöd och en försämrad sårläkning. Flera internationella studier har visat att intensivvårdspatienten inte får den mängd energi som är ordinerad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående till intensivvårdspatienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Svenns; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas flera tusentals patienter på intensivvårdsavdelningar iSverige. Det innebär förutom omvårdnad av patient, medicinsk behandling ochhantering av teknisk apparatur att möta närstående i svåra situationer. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och deras familjer på allmän intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Alnefjord; Donna Selimaj; [2021]
  Nyckelord :Caring; children; experience; family; family centered care; general ICU; intensive care; intensive care nurse; Allmän intensivvårdsavdelning; barn; familj; familjefokuserad omvårdnad; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas en mängd barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där den allra största delen av patienterna är vuxna. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna vårda alla patienter med svikt i ett eller flera organ oavsett ålder och diagnos, samt vara beredd på snabba förändringar i patientens tillstånd. LÄS MER

 5. 5. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER