Sökning: "intensivvårdsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet intensivvårdsmiljö.

 1. 1. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars stress i intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erica Lawson; Magnus Sigge; [2018]
  Nyckelord :barn; stress; föräldrar; miljö; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar har en nyckelroll i vården av det kritiskt sjuka barnet då de är barnets trygga punkt i den främmande miljön. Det finns en risk för att föräldrar vars barn vårdas på en barnintensivvårdsavdelning utvecklar psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Strukturerad vilostund på intensivvårdsavdelning : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Månsson; Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quiet time; daytime rest; ICU; ICU-environment; Critical care nursing; Strukturerad vilostund; petfri tid; dagtidsvila; intensivvård; intensivvårdsmiljö; omvårdnad vid intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatientens sömn nattetid är fragmenterad och blir i stor utsträckning störd, vilket gör att en vila på dagen behövs; en strukturerad vilostund. För återhämtning och läkning av sjukdomstillstånd är det viktigt att patienten får den vila denne behöver. LÄS MER

 4. 4. Donationsprocessen; Främjande och utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Erika Andersson; Alexandra Dabija Eriksson; [2017]
  Nyckelord :ICU-nurses; Nursing; Organ donation; Brain death; Promotional factors; Challenging factors; Nursing; Qualitative research; Intensivvårdssjuksköterskor; Omvårdnad; Organdonation; Hjärndöd; Främjande faktorer; Utmanande faktorer; Omvårdnad; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 90 000 personer avlider i Sverige varje år varav cirka 200–270 personer kan vara potentiella organdonationer. Det är betydelsefullt att intensivvårdssjuksköterskan känner sig väl förtrogen med rutiner kring identifiering av en potentiell donator och riktlinjer kring monitorering och behandlingsmål för organdonatorn. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevda sårbarhet och kommunikationens betydelse när denne vårdas vaken i respirator

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fama Eklund Jobe; Anna-Lena Netzel; [2016]
  Nyckelord :Respiration; artificial; communication; nurse-patients relations; intensive care units; vulnerable and patient experience; Andning; konstgjord; kommunikation; sjuksköterska-patientrelation; intensivvårdsavdelningar; sårbar och patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans sårbarhet är särskilt utsatt då man drabbats av en sjukdom som kan kräva intensivvård, där det handlar om att överleva. Kommunikation är ett av de mest grundläggande mänskliga verktyg som vi använder oss av, dessutom handlar kommunikationen om mer än endast den verbala kommunikationen. LÄS MER