Sökning: "intensivvårdsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet intensivvårdsmiljö.

 1. 1. "Som att vårda en tickande bomb" : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med subarachnoidalblödning i en intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Edvin Bahtijaragic; Caroline Malm; [2022]
  Nyckelord :subarachnoidalblödning; intensivvårdssjuksköterska; intensivvårdsmiljö; neurointensivvård; erfarenheter; upplevelser; balans;

  Sammanfattning : Subarachnoidalblödning uppstår ofta urakut och patienten behöver omgående få vård och behandling. Patienter som insjuknar i en subarachnoidalblödning är ofta i behov av intensivvård under en längre tid. LÄS MER

 2. 2. Verkliga upplevelser av overklighet – en systematisk litteraturöversikt om patienters upplevelser av delirium

  Magister-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Nina Praks; [2021-06-24]
  Nyckelord :delirium; upplevelser; patient; intensivvård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en akut cerebral dysfunktion och ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter som vårdas inom intensivvården. Tillståndet är välkänt sedan 1950-talet och för med sig svåra konsekvenser för de drabbade. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars delaktighet i sitt barns vård på en neonatal intensivvårdsavdelning : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Camilla Knape; [2020]
  Nyckelord :neonatal intensivvård; omvårdnad; föräldrar; upplevelse; delaktighet;

  Sammanfattning : Att få barn för tidigt kan för många upplevas som en traumatisk upplevelse. Direkt efter barnets födelse kastas föräldrarna in i en avancerad intensivvårdsmiljö där barnets liv ligger i vårdpersonalens händer, vilket kan skapa en enorm stress. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars stress i intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erica Lawson; Magnus Sigge; [2018]
  Nyckelord :barn; stress; föräldrar; miljö; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar har en nyckelroll i vården av det kritiskt sjuka barnet då de är barnets trygga punkt i den främmande miljön. Det finns en risk för att föräldrar vars barn vårdas på en barnintensivvårdsavdelning utvecklar psykisk ohälsa. LÄS MER