Sökning: "intensivvårdssjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet intensivvårdssjuksköterskor.

 1. 1. Känsla av tillhörighet bland intensivvårdssjuksköterskor – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Ankarhem; Mikael Sand; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av tillhörighet; intensivvård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvård vårdas svårt sjuka patienter. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är komplext och krävande, vilket innebär att intensivvårdssjuksköterskor hanterar flera stressfaktorer. Dessutom präglas intensivvården av hög personalomsättning och brist på intensivvårdssjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Clinical Frailty Scale och återinskrivning till IVA inom 72 timmar : Retrospektiv kohortdesign

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Paulina Eklund; [2023]
  Nyckelord :CFS; Clinical Frailty Scale; intensivvård; IVA; omvårdnad; patientsäkerhet; återinskrivning till IVA.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården tillhandahåller avancerade och invasiva behandlingar till kritiskt sjuka patienter varav en del är sköra. Skörhet kan kvantifieras med Clinical Frailty Scale (CFS) och kopplas till mortalitet, komplikationer och förlängd återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda en potentiell organdonator. : En litteratursammanställning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Suaad Gabaire; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Organ donor; Donation; Experience; Nursing; Intensivvårdssjuksköterskor; Potentiell donator; Organdonation; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Organ donation is crucial for the survival of many patients that are waiting for a transplant. Considering that the need for organs is often greater than the supply, it is important that the intensive care providers identify and diagnose potential donors. The intensive care nurse has a central role in the donation process. LÄS MER

 5. 5. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER