Sökning: "intensivvårdssjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet intensivvårdssjuksköterskor.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tiina Kylmä; Silje Yttervoll Dahle; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterka; pandemi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 2020 drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Sars-CoV-2, som ger sjukdomen Covid-19. Pandemin avspeglades i sjukvården med ett stort antal av patienter och ökad dödlighet. Viruset förorsakade att många av de smittades blev allvarligt sjuka och intensivvårdskrävande. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. Att vara nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska under en pandemi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Svensson; Alexander Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; intensivvårdsavdelning; kvalitativ metod; nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska; pandemi;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teoretisk och praktisk kunskap. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emin Chebaane; Cecilia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :qualitative; pandemic; Covid-19; intensive care; experience; nurse; caring; Kvalitativ; pandemi; Covid-19; intensivvård; upplevelse; sjuksköterska; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019, upptäcktes ett nytt virus som senare fick gå undernamnet Covid-19. Viruset spred sig snabbt över hela världen och klassades som enpandemi. Viruset drabbar människor olika där en del enbart får mildaförkylningssymtom medan andra blir så sjuka att de kräver intensivvård. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER