Sökning: "intentionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet intentionalitet.

 1. 1. Öppenhet som emancipation : En fenomenologisk-hermeneutisk studie utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av öppenhet om psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexandra Kiikeri; Therese Blades; [2021]
  Nyckelord :Openness; openness to others; mental health nursing; therapeutic use of self; self-disclosure; interpersonal aspects of nursing; emancipatory nursing praxis; emancipation; stigma; transparency; phenomenological hermeneutics.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Öppenhet om psykisk ohälsa är något som har fått allt mer medial uppmärksamhet. Konceptet öppenhet är brett och innefattar flertal definitioner såsom transparens, som i att vara ärlig och inte gömma information, samt ett förhållningssätt som präglas av bland annat tolerans och förmågan att acceptera nya perspektiv och idéer. LÄS MER

 2. 2. Intentionalitet i kollektiva beteenden hos en artificiell svärm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Matilda Stenfelt; [2020]
  Nyckelord :computational philosophy; artificial life; swarm intelligence; collective intentionality; SharedPlans; intentional stance; Belief-Desire-Intention model; BeeSmart Hive Finding model;

  Sammanfattning : Målet med den här datorbaserade filosofiska utredningen inom kognitionsvetenskap är att utforska intentionalitet i kollektiva beteenden hos artificiella svärmar. Två definitioner av intentionalitet utforskades; som representationer hos agenter och som observerbara attribut hos agenter, även kallat intentional stance. LÄS MER

 3. 3. Medvetande, intentionalitet och artificiell intelligens : Är stark AI möjlig?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Liv Reenstierna; [2020]
  Nyckelord :AI; artificiell intelligens; Searle; Chalmers; kinesiska rummet; medvetande; intentionalitet; organisatorisk invariant; funktionell organisation;

  Sammanfattning : This paper addresses strong artificial intelligence (AI) and, if it is possible,if consciousness could be replicated. Focus lies on Searle's article Minds,brains and programs and David J. Chalmers's theory that consciousness can be replicated because it is as an organizational invariant. LÄS MER

 4. 4. Spontansång i förskolan : En fenomenologisk studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ann-Cristin Spetz; Julia Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Essence; phenomenology; educators´ experiences; spontaneous singing; Essens; fenomenologi; pedagogers upplevelser och erfarenheter; spontansång;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain increased knowledge of educators´ experiences of spontaneous singing in preschool. The study is based on a phenomenological methodology. The survey was made based on a qualitative approach with semi-structured interviews as the method of collecting data. LÄS MER

 5. 5. Meningen med att leka : Att närma sig barns perspektiv på den fria leken genom fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Frida Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Fri lek; Barns perspektiv; Fenomenologi; Mening; Essens; Gest; Intentionalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att närma sig 3–5 åriga barns perspektiv på den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Genom observation i selektivt återkommande form har vi studerat barnen i den fria leken och därefter med fenomenologi som teoretisk utgångspunkt analyserat hur deras görande kan förstås som uttryck för mening och som uttryck för deras perspektiv på den fria leken. LÄS MER