Sökning: "inter-organizational collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden inter-organizational collaboration.

 1. 1. Learning from Innovation Collaborations - An exploratory study of learning practices and challenges in innovation collaborations by large organizations in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lubna Hossain; [2021-09-23]
  Nyckelord :organizational learning; inter-organizational learning; innovation collaboration; inter-organizational collaboration; learning practices; learning challenges;

  Sammanfattning : Innovations are regarded as a principal source of competitiveness and renewal in organizations. Given the complex nature of products and services along with the pressure of faster time to market which increases the inherent risk of any innovation, it is now almost impossible to constantly innovate for any organization with collaborating with others. LÄS MER

 2. 2. What aspects affect inter-organizational knowledge transfer in different company sizes? An exploratory study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Claes Andersson; Aizhan Stanbayeva; [2021]
  Nyckelord :Knowledge transfer; inter-organizational; organizational level; multinational coorporation; MNC; large company; LC; small or medium enterprises; SME;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to explore aspects that affect inter-organizational knowledge transfer (KT), at the organizational level, from different sized companies such as small and medium enterprise (SME) and large or multinational company (LC/MNC), separately, to their partners.Design/methodology/approach - This thesis conducted a qualitative study with a deductive approach, using two companies in Sweden that belong to the hospitality industry and health sector, one SME, and one LC/MNC in order to explore the aspects that affect inter-organizational knowledge transfer by applying a theoretical framework based on existing literature. LÄS MER

 3. 3. Ensam är stark? En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av samverkan inom skola och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Joakim Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Inter-organizational collaboration; social administration; school administration; collaboration processes; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how collaboration was experienced within the social administration and the school and leisure administration. This study included six respondents, three from the social administration and three from the school administration. I have used a thematic analysis where three different themes were developed. LÄS MER

 4. 4. Interorganisatorisk samverkan i utvecklingsprojekt inom infrastruktur : Ett arbete kring organisationsstruktur och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Anna Johansson; Linnéa Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational collaboration; Infrastructure; Changes in project plan; Decision making; Interorganisatorisk samverkan; Infrastruktur; Ändringar i projektplan; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Inom stora infrastrukturprojekt finns det en risk att saker inte går enligt plan. Detta kan bero på oförutsedda händelser och kan resultera i överskriden budget och/eller tidplan. Dessa oförutsedda händelser kan vara allt ifrån att det saknas ett godkännande att få påbörja ett bygge, till att vädret påverkar planerna. LÄS MER

 5. 5. Constraints and Enablers for Industrial Symbiosis between SMEs in the Swedish Agri-Food Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :László Szoboszlai; [2021]
  Nyckelord :Industrial Symbiosis; SMEs; Agri-Food Industry; Trust; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Research conducted on industrial symbiosis often brings up the importance of trust and collaboration related constraints and enablers if inter-organizational efforts are to be pursued. This is also found in literature related specifically to Sweden and its agri-food sector. LÄS MER