Sökning: "interactive fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden interactive fiction.

 1. 1. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 2. 2. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 3. 3. Sorg, terapi och omöjliga beslut – erfarenheten The Last of Us : Inlevelse, experientialitet och identitetsutvecklande insikter i narrativa datorspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Paul Nielsen Isho; [2018]
  Nyckelord :involvement; immersion; experience; narrative experientiality; narrative computer games; The Last of Us; envisionment.; inlevelse; immersion; erfarenhetsskapande; narrativ experientialitet; narrativa datorspel; The Last of Us; föreställningsvärldar.;

  Sammanfattning : Vår utforskning av fiktionens världar kan fördjupa vår förståelse för oss själva, varandra och vår omvärld. Syftet för denna litteraturstudie är att nå en förståelse för hur narrativa datorspel kan ge upphov till dessa identitetsutvecklande insikter och hur litteraturundervisningen kan stödja elevernas vägar till att nå fram till dem. LÄS MER

 4. 4. Interacting with Words: Development of a text-based game on language

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gabriel Jacobi; [2017]
  Nyckelord :interactive fiction; text games; ergodic literature; language; game design;

  Sammanfattning : This paper describes the development process of an Interactive Fiction game focused on the theme of language. The paper includes a brief description of the history of the genre and its definitions, a discussion about its multiple variations and attributes, and an overview of some examples that handled similar subjects. LÄS MER

 5. 5. Äventyrsgenrens funktioner från fiktionsprosa till interaktiv fiktion : En intermedial jämförelse mellan fyra verk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Simon Olsson; [2016]
  Nyckelord :The Secret of Monkey Island; 80 Days; forking; ergodic; John G. Cawelti; Vladimir Propp; formula; dramatis personae; adventure; Swedish; Interactive Fiction; comparison; Svenska; Interaktiv fiktion; Vladimir Propp; John G. Cawelti; Formler; Karaktärsfunktioner; Äventyr; Spel; Skattkammarön; Jorden runt på åttio dagar; jämförelse; förgrening; ergodisk; The Secret of Monkey Island; 80 Days;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to apply the adventure formulas laid out by John G. Cawelti and the dramatis personae written by Vladimir Propp to the traditional adventure books Le Tour du monde en quatre-vingts jour (1874) and Treasure Island (1883) and the interactive fictions The Secret of Monkey Island (1990) and 80 Days (2014), both in the adventure genre. LÄS MER