Sökning: "interactive governance"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden interactive governance.

 1. 1. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Explaining within-country variation in post-war democratization : The role of legitimate local-international partnerships in municipal governance reform in Kosovo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Emelie Glad; [2019]
  Nyckelord :peacebuilding; state-building; liberal peacebuilding; post-war democratization; hybrid peace governance; local ownership; legitimacy; municipal governance; Kosovo;

  Sammanfattning : A growing literature on hybrid peace governance has showed the importance of taking into account the interactive nature of peacebuilding. However, this literature largely remains imprecise about how local-international interactions affect outcomes, and the hybrid turn has not produced much comparative empirical evidence. LÄS MER

 3. 3. Doing Buisiness in the Public Sector : The Cross-Sector Interactions Between CSR and Public Priorities in Denver

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktoria Lundström; [2019]
  Nyckelord :governance; interactive governance; network governance; welfare provision; crosssector; CSR;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyze local Corporate Social Responsibility and how this relates to local political priorities in Denver, Colorado to provide insights both in the US context but also in the midst of the Swedish debate regarding the role of private provision of welfare. The research questions are threefold: 1. LÄS MER

 4. 4. Governing orders at odds in Sápmi : assessing governability in trans-border reindeer herding with help of social impact assessment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Grönvall; [2019]
  Nyckelord :problem-solving capacity; governing orders; first order of governance; social Impact assessment; trans-border reindeer herding; reindeer herding; Sami people; indigenous people;

  Sammanfattning : The Sami people, an indigenous people in Scandinavia, and their cultural practice of reindeer herding have been divided across the northern parts of Sweden, Norway, Finland, and north-western Russia, since the national borders were established in the 1700-1800s. In Sweden and Norway, trans-border reindeer herding (TBRH) has been regulated by several bilateral agreements, but from 2005 the countries have failed to negotiate a new convention for TBRH. LÄS MER

 5. 5. Policy integration for sustainable development: Agenda 2030 meets Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Lidegran; [2018]
  Nyckelord :policy integration; sustainable development; regional government; Region Skåne; Agenda 2030; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an effort to promote sustainable development work in Region Skåne, the regional government seeks to integrate Agenda 2030 into their Regional Development Strategy (RUS). This paper compares the two policies, using qualitative content analysis to problematize the prospects of policy integration. LÄS MER