Sökning: "interactive installation"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade orden interactive installation.

 1. 11. Interaction with a large sized augmented string instrument intended for a public setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jimmie Paloranta; [2016]
  Nyckelord :Interactive installations; museum exhibits; digital musical instruments; string instruments; sensor design; creativity; engagement; interaction design; user experience;

  Sammanfattning : Interactive installations in public settings have increased in popularity over the past decade, as well as the construction of digital musical instruments. In this paper I present a study of the interaction with a large sized augmented string instrument intended for a large installation in a museum, with focus on encouraging creativity, learning, and providing engaging user experiences. LÄS MER

 2. 12. Visualizing Distributed Algorithms on the Seattle Platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jakob Kallin; [2014-09-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes Seastorm: a visualizer for distributed algorithms runningon the Seattle platform. Seastorm displays the execution of algorithms asinteractive sequence diagrams, intended to make reasoning about and debuggingthese algorithms easier. LÄS MER

 3. 13. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER

 4. 14. Not Playing By The Rules

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Maline Casta; [2014]
  Nyckelord :play theory; imagination; capitalism; political science; 3D-illustration; interactive installation; paper installation; corrugated cardboard;

  Sammanfattning : My degree project consists of several parts: a theorethical essay, sketches, modells, photos, experiments and an installation showed at Konstfack Spring Exhibition 2014.Departing from the infamous Fredric Jameson quote ”It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism” I have investigated the relationship between play, daydreaming and economical system. LÄS MER

 5. 15. Interactive digital storytelling and tangibility in cultural heritage museums

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Josefin Lilja; [2014]
  Nyckelord :Interaction design; museum; cultural heritage; digital interactive storytelling; tangibility;

  Sammanfattning : This paper focuses on how a single installation can enhance personalization of the information in cultural heritage museums and enhance the overall experience using interactive digital storytelling and the ability to touch artefacts. Interaction design methods helped establish best practices centring on usability. LÄS MER