Sökning: "interactive installation"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden interactive installation.

 1. 21. SUBJECT TO EMBODIMENT Rethinking Embodiment, Presence and the Body

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :NEDINE KACHORNNAMSONG; [2009-12-21]
  Nyckelord :embodiment; installation art; interactive installation; phenomenology; physical body; physical interaction; presence; probability; randomness;

  Sammanfattning : With an objective to expand knowledge of physicality as an artistic tool, this paperexplores the terms of phenomenological embodiment from the different perspective thatis commonly applied in art theory. By presenting current researches from the field ofnew media development, the concept of embodiment is broadened from theory andpractice of minimal art. LÄS MER

 2. 22. Att skapa förutsättningar för lärande på science center

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Löfstrand; [2008]
  Nyckelord :Informal learning; Museum; Science and technology; Pedagogical content knowledge in science; Science center; Sociocultural perspective on learning; Didaktik; Informellt lärande; Museum; Naturvetenskap och teknik; Pedagogik; Science center; Sociokulturellt perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Uppdraget som låg till grund för detta examensarbete var att utveckla Vattenfall Science Centers utställning och verksamhet. Uppdraget formulerades i ett syfte att studera hur sciencecentret som koncept kan utvecklas genom att pröva hur ett sociokulturellt perspektiv pålärande yttrar sig i skapandet av en interaktiv installation. LÄS MER

 3. 23. An AI Engine for Behavioural Animation in a Real Time Interactive Installation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Carl-Johan Rosén; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents the implementation of the AI model and the behaviors of the interactive art installation and guidance system Source.Code developed by Ars Electronica Futurelab. The AI model is built on a hybrid control system with a rule hierarchy tree describing the intelligent characters of the installation. LÄS MER