Sökning: "interactive installation"

Visar resultat 6 - 10 av 24 uppsatser innehållade orden interactive installation.

 1. 6. Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Odia Okhiria; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 7. Shining a Light on the Orkelljunga Preschool Community

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nicholas Pagee; [2017]
  Nyckelord :light installation; preschool; arduino; co-design; co design; participatory design; live prototype;

  Sammanfattning : This thesis contributed to the regional Health School project, specifically informing the community- building efforts of a preschool in Örkelljunga, Sweden as they seek ways to improve communication among immigrant families and teachers. Using a co-design process with stakeholders including a preschool teacher, architects redesigning the school, and a health sciences researcher, this research investigated how a welcoming atmosphere could be created to act as a social intervention in the redesigned school. LÄS MER

 3. 8. Designing an interactive installation with sounds from rural areas - Explorations of the interactivity with sounds

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Simone Marie Okholm Hansen; [2017]
  Nyckelord :interactiondesign; research-through-design; sound installation; participatory design; user-centered; context based; embodied perception; testing; prototyping;

  Sammanfattning : This project takes a research through design approach, presenting the design process of an interactive sonic installation – SoundEscape – mounted on a walking bridge in Ørstedsparken, Copenhagen. SoundEscape makes people interact with sounds from rural areas of Denmark into the middle of the city. LÄS MER

 4. 9. Aesthetical Perspectives in Street Lighting : A Study of Future Potentials in LED Lighting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Street lighting; LED; Aesthetics; Architecture; Interaction design;

  Sammanfattning : As of today, around 19% of all electricity that is produced around the world goes toward lighting roads and cities. The light is also produced in a wasteful manner, creating disturbances in nature as well as for people. LÄS MER

 5. 10. Visualisering av berättelser kring en vårdsituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristina Rydälv Kåreby; [2016]
  Nyckelord :Visualization; stories; thoughts; health care situation; user experience; Visualisering; berättelser; tankar; vårdsituation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie bygger på ett tidigare projekt som genomfördes 2011, då en installation bestående av två interaktiva träd uppfördes på Barn- och ungdomssjukhuset (BUS) i Lund. Träden blev ett verktyg, en lösning, för att synliggöra och visualisera personliga berättelser mellan människor och används idag frekvent av anhöriga och besökare. LÄS MER