Sökning: "interactive literature"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden interactive literature.

 1. 1. Development and Evaluation of an Interactive Map-Based File Transfer Monitor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Evelyn Bankell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate whether a map-based visualization of real-time file transfers can provide an overview and facilitate the workflow for the employees at Filmgate, a VFX company. In particular, how the interface should be implemented to provide a quick and easy overview as well as without being perceived as distracting or cluttered. LÄS MER

 2. 2. Work from Home - Information Security Threats and Best Practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Frida Carlsten; Erika Hultman; Douglas Erol Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Information Security; Work from Home; WFH; Best Practices; Security Threats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning information security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared for. LÄS MER

 3. 3. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Biblioterapi : En kvalitativ studie om tillämpad biblioterapi utanför Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rodell Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioterapi; läsfrämjande; skönlitteratur; utvecklingsbiblioterapi; läsbiblioterapi; interaktiv biblioterapi; klinisk biblioterapi;

  Sammanfattning : Bibliotherapy is a therapeutic method with book reading and dialogues about literature as its primary focus. It is a method that can be used for reading promotion purposes. Bibliotherapy is relatively unexplored in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate how bibliotherapy is applied outside Sweden. LÄS MER

 5. 5. Visualization of multi-layered data in node networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. LÄS MER