Sökning: "interactivity"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet interactivity.

 1. 1. Agile development in the video game industry : Examining the effects of iteration and methods of limiting it

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ioannis Stylianos Archontakis; [2019]
  Nyckelord :Agile; iteration; video game development; overworking; crunch; creativity; resources;

  Sammanfattning : This research is examining one of the most dominant managerial methods used in development in the video game industry, Agile development. More particularly, the thesis examines a certain attribute of Agile development, that of iteration. LÄS MER

 2. 2. There are two sides to every story: A study of how various interpretations and goals affect technology usage

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hansson; Louise Mattsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sociomateriality; Affordances; Constraints; Imbrication; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. "EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD" En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Boberg; Jacob Hammar; [2018-02-12]
  Nyckelord :Uses and gratifications; social media; instagram; gratification sought; gratification obtained; interactivity; qualitative interviews; feature; control; function.;

  Sammanfattning : Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldGrundnivåHt 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidor: 47Ord: 19 032Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga uppleverInstagram.Teori: Uses & gratificationsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år. LÄS MER

 4. 4. The Value of Light in Contemporary Memorials : Understanding the needs of contemporary memorials and how they can be accomplished with light. Proposal of a light installation for commemorating the 1989 acticommunist Revolution in Timisoara.

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Silvia Casandra Tripsa; [2018]
  Nyckelord :collective memory; contemporary memorial; memories; light in memorials; symbols; emotions; interactivity; empathy; archive; counter-monument; 1989 aticommunist Revolution in Timisoara; victims; solidarity; accumulation of energy; courage; social engagement; interaction; reflection; city mapping; light art; outdoor light installation; urban lighting; sculptural lighting.;

  Sammanfattning : The master thesis is a research about the relationship between memorials and light. It first studies the characteristics of cultural memories and tries to find what the advantages of using lighting as a means of commemoration are. LÄS MER

 5. 5. Explorable Explanations: What are they? What do they explain? How do we work with them? Let's find out.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jesper Hyldahl Fogh; [2018]
  Nyckelord :explorable explanations; educational games; interaction design; educational software; neural networks;

  Sammanfattning : In this paper, the author examines the concept of explorable explanations. It has emerged as a genre of educational software within the last 7 years, yet descriptions of it are vague at best. LÄS MER