Sökning: "interactivity"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet interactivity.

 1. 1. There are two sides to every story: A study of how various interpretations and goals affect technology usage

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hansson; Louise Mattsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sociomateriality; Affordances; Constraints; Imbrication; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. "EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD" En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Boberg; Jacob Hammar; [2018-02-12]
  Nyckelord :Uses and gratifications; social media; instagram; gratification sought; gratification obtained; interactivity; qualitative interviews; feature; control; function.;

  Sammanfattning : Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldGrundnivåHt 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidor: 47Ord: 19 032Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga uppleverInstagram.Teori: Uses & gratificationsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år. LÄS MER

 3. 3. Explorable Explanations: What are they? What do they explain? How do we work with them? Let's find out.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jesper Hyldahl Fogh; [2018]
  Nyckelord :explorable explanations; educational games; interaction design; educational software; neural networks;

  Sammanfattning : In this paper, the author examines the concept of explorable explanations. It has emerged as a genre of educational software within the last 7 years, yet descriptions of it are vague at best. LÄS MER

 4. 4. Interaktivt Tittande : Ökat intresse för E-sport genom socialt gameplay

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Victor Milveden; Anton Skog; [2018]
  Nyckelord :Interactivity; Interest; Esport; Innovation; Spectating; Competitiveness; Ethnography; Interaktivitet; Intresse; Esport; Innovation; Åskådande; Konkurrens; Etnografi;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur ett interaktivt tittande och miljön tittaren befinner sig i  kan bidra till ett ökat intresse. När vi skriver interaktivt tittande menar vi en form av åskådande där åskådaren även integrerar med tittarupplevelsen. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av en relationsdatabas : En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johannes Haglund; Fredrik Tåneland; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore what advantages could be found in using a three-dimensional visualization of a relation-database, rather than a more conventional means of visualization. This comparison needed two visualization-environments with interactivity capabilities, designed to ease handling customer and system relations for the Forestry Solutions department of CGI Gävle. LÄS MER