Sökning: "interakti"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet interakti.

  1. 1. Tilltalets påverkan på lärare-elev-relationen: En studie om upplevelsen av niandet och duandet i det tyska förbundslandet Niedersachsen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Bettina Stolle; Sandra Falkelöf; [2013]
    Nyckelord :tilltal; nia; dua; lärare-elev-relation; interakti;

    Sammanfattning : SammanfattningMed bakgrund i både egna erfarenheter och samtalsteorier har vårt arbete som syfte att undersöka om tilltaletmellan lärare och elev får konsekvenser för lärare-elev-relationen. För att besvara vår huvudfråga om valet attnia respektive dua varandra i skolan har en effekt på relationen har vi konstruerat tre enkäter som vi lämnade uttill fyra olika skolor i Tyskland. LÄS MER