Sökning: "interaktion design"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade orden interaktion design.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska miljön : En kvalitativ studie om hur den fysiska miljöns utformning skapar förutsättningar och hinder i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Fast; Farman Khalil; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk miljö; lärande; social interaktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The physical environment includes everything that surrounds us. It affects our senses and emotions and is part of the large amount of impressions we absorb every day. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar med förslag på teknisk tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rita Blomstersjö; Martina Wikström; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala Evenemang; Covid-19; Interaktion; Engagemang; Spelifiering; Användbarhet”;

  Sammanfattning : As a result of the pandemic, organizations have been forced to rethink the traditional way of working. Most organizations have moved towards remote working and implemented online meeting-platforms as a way of adapting to the new circumstances. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av isolering på vårdavdelning vid smittsam sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenna Korhonen; Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Isolering; Omvårdnad; Patient; Smittsam sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Isoleringsvård förekommer på vårdavdelningar runt om i världen i syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Isolering innebär att patienten begränsas såväl fysisk tsom psykiskt från interaktion med andra människor. LÄS MER