Sökning: "interaktion med samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden interaktion med samhället.

 1. 1. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER

 2. 2. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märta Bergman; [2021]
  Nyckelord :urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. LÄS MER

 3. 3. Hur motiveras elever till kreativt skrivande i det digitaliserade samhället?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Amanda Larsen; Joelle Myslek; [2021]
  Nyckelord :Elever Kreativ Motivera Skrivande Utveckla Digitalisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det gjorts en systematisk litteraturöversikt ur ett tolkande perspektiv. Målet med studien har varit att ta reda på vad forskning säger om hur elever i årskurs 4–6 motiveras att utveckla sitt kreativa skrivande, även om skolans pågående digitalisering påverkar dem i den processen. LÄS MER

 4. 4. A challenge or a threat : Exploring expressive writing as a reframing tool to cope with the transition to online learning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils-Olof Parfa; Olle Östlund; [2021]
  Nyckelord :Academic stress; coping; loneliness; challenge; threat; worry; confidence; Akademisk stress; coping; utmaning; hotfullt; oro; självförtroende;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has extensively impacted upon society and limited opportunities for social interaction due to government regulations. University students have been required to adapt to a transition from classroom to online based learning, with a subsequent loss of resources and study-specific venues for social interaction. LÄS MER

 5. 5. Förmågor utvecklade genom projektarbete inom Teknik1 i förhållande till CDIO : Förmågor och färdigheter som utvecklas i förhållande till CDIO-modellen, genom projektarbete i gymnasiekursen Teknik1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Priya Ravindranath; [2021]
  Nyckelord :Technology 1; Upper secondary school; CDIO-concept; CDIO-syllabus; project work and group work; skills and capabilities; learning outcomes; student’s perspective; teacher’s perspective; Teknik 1; gymnasieskolan; CDIO-modellen; CDIO-kursplanen; lärandemål; projekt- och grupparbete; förmågor och färdigheter; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens värld har samhället blivit beroende av teknik och de flesta yrken använder teknik iolika konstellationer. Med alltmer teknisk utveckling har kompetenskraven och arbetsmetoderna förändrats. Det som tidigare upplevdes som ett ingenjörsmässigt sätt att arbeta har nu blivit ett allmänt sätt att arbeta. LÄS MER