Sökning: "interaktion mellan organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden interaktion mellan organisationer.

 1. 1. Det är öppet, här får jag tala högt : En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Åhlander; Linn Klingsdal; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplatsutformning; Cellkontor; Öppet kontorslandskap; Psykologiska kontrakt; Goffman; Trivsel; Social interaktion; Förväntningar; Medarbetare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 2. 2. Är Integrated Thinking framgångsreceptet? : En studie om arbetsmiljö och dess betydelse för Integrated Thinking

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mankowitz; Emelie Vickers; [2018]
  Nyckelord :Integrated Thinking; värdeskapande; Distributed Cognition; integration; lärande; problemlösning;

  Sammanfattning : Integrated Thinking är en ny trend inom företagsstyrning. Begreppet är dock mångtydigt och det råder oklarheter i hur organisationer kan nå Integrated Thinking. Studien ämnade att konkretisera begreppets innebörd. LÄS MER

 3. 3. Arbetslivets nya utmaning - för vem och till vilken nytta? : En kvantitativ studie av olika personlighetstypers behov av feedback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Staf; Isabella Lowentoft; [2018]
  Nyckelord :Feedback Orientation; burnout; personality; The big five personality; Feedback Orientation ; utmattningsdepression; personlighet; The big five personality ;

  Sammanfattning : Utmattningsdepression till följd av brister i den psykosociala arbetsmiljön är ett ökande samhällsproblem i Sverige. En komplex interaktion mellan individuella och organisatoriska faktorer föranleder denna problematik. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Annika Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :delat ledarskap; komplexitetsteori; CCO; strategisk kommunikation; relationellt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. LÄS MER