Sökning: "interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 5623 uppsatser innehållade ordet interaktion.

 1. 1. Du är svag och vi skall hjälpa dig - Muslimska mödrars upplevelser av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Warde El-Alti; [2024-02-22]
  Nyckelord :Erkännande; mödrar; rasifiering; socialtjänsten; social stratifiering;

  Sammanfattning : De senaste åren har ett ifrågasättande kring socialtjänstens arbete florerat genom en desinformationskampanj. Denna studie syftar till att utforska och förstå de erfarenheter och upplevelser som muslimska mödrar har i interaktion med socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Madelene Engblom; Linn Mellbin Holmberg; [2024-02-21]
  Nyckelord :barns aktörskap; fritidshem; lärare i fritidshem; förhållningssätt; barndomssociologi; intervju och observation.;

  Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling i Hamnparken, Nyhamnen Malmö : undersöker Torontomodellen som beslutsstöd för potentiellt förorenad mark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lova Hambraeus; Karin Stureson; [2024]
  Nyckelord :bly Pb ; fytoremediering; markanalys; miljöföroreningar; Nyhamnen; PAH; stadsodling; Torontomodellen;

  Sammanfattning : Befolkningen ökar och städer blir tätare. Detta skapar ett behov av att utöka matproduktionen och stärka livsmedelsförsörjningen i staden, samt bygga upp platser för mental hälsa och social interaktion. Ett möjligt sätt att göra detta är genom att börja stadsodla. LÄS MER

 5. 5. “Och när man känner att man inte riktigt orkar så ska man nog se det som en varningssignal.“ Socialarbetares beskrivning av deras hantering av känslor i interaktion med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Fält; Elsa Hammarström; [2024]
  Nyckelord :social workers; emotions; emotional work and coping. Nyckelord: Socialarbetare; känslor; hantering av känslor och coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how social workers describe their emotions, how they handle their emotions in interaction with abused children, and how they describe the effects on their profession and private life. The study was based on six semi-structured interviews with social workers, who have experience working with abused children. LÄS MER