Sökning: "interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 4312 uppsatser innehållade ordet interaktion.

 1. 1. Designing a Shared Listening Experience for an Audiobook Streaming Service : A UX and UI Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mikaela Eriksson; Vilma Reponen; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User Interface; UX; UI; Design; Personas; User Research; User Testing; Iterative Design; Contextual Design; Prototyping; Mobile Application; Figma; Sketch; Protopie; Storytel;

  Sammanfattning : This study, done in collaboration with Storytel, aimed to investigate whether a shared audiobook live listening experience would add value to users of the Storytel app and how such a feature could be designed in terms of User Experience and User Interface. The purpose was to determine the minimal viable product (MVP) and if live listening with others is interesting in itself or else, what is the most basic interaction type required in connection to the listening. LÄS MER

 2. 2. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i förskolan : Förskollärares syn på kommunikation inom ramen förvardagliga förskoleaktiviteter med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Wiklund; Michaela Järveryd; [2021]
  Nyckelord :Approach; communication; communication with children; preschool teachers; social interaction; Förhållningssätt; förskollärare; kommunikation; kommunikation med barn; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vilken synförskollärare har på kommunikationen i arbetet med barn i den dagliga verksamheten påförskolan. Syftet var också att synliggöra hur förskollärare ser på kommunikationenmed barnen, vilka dagliga praktiker de använder samt hur ett gott samspel och godkommunikation kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan : En studie med fokus på olika förskollärares uppfattningar om arbetssätt och faktorer som kan påverka barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonna Hallenberg; Ida Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interaction; language development; working methods; sociocultural theory; support; reading aloud; interaktion; språkutveckling; arbetssätt; sociokulturell teori; stöttning; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka arbetssätt förskollärare anger att de använder sig av för att främja barns språkutveckling, samt vilka faktorer de anser kan påverka arbetet. Studien är en kvantitativ studie som genomförs med en webbaserad enkätundersökning och utgår ifrån den sociokulturella teorin. LÄS MER

 5. 5. Barns perspektiv på interaktion med förskollärare i förskolan – en systematisk forskningsöversikt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Petersson; [2020-12-17]
  Nyckelord :Barns perspektiv; interaktion; förskollärare; barn; skola;

  Sammanfattning : Children's perspectives' is a concept used in both research and early childhood education.However, the concept is not easily defined. Furthermore, there is a diversity of approaches and theories on the subject, which results in various methodologies as well as various results. LÄS MER