Sökning: "interaktionsdesign."

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet interaktionsdesign..

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Designförslag för visualisering av informationskarta : med hjälp av informationsvisualisering och gestaltprinciperna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Ulrichs; [2022]
  Nyckelord :Informationsvisualisering; Enterprisearkitektur; Gestaltteori; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs i samarbete med Region Östergötland i syfte att utveckla ett designförslag för regionens informationskarta. Arbetet ämnar för det första undersöka vilka behov anställda med beslutsfattarroller inom Region Östergötland har i termer av tillgång till information. LÄS MER

 3. 3. Personlig anpassning för Interaktionsdesign i VR : Hur kan vi skapa ett mer personligt/interaktivt gränssnitt i VR?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Colin Nordmark; Linus Gordon; [2022]
  Nyckelord :VR; User Interface; Personalize; Interactivity; Affordances; Research Through Design; Design Fiction; Gränssnitt; Personalisering; Interaktivitet; Affordances; Research Through Design; Design Fiction;

  Sammanfattning : VR är ett växande medium men också ett medium som har stor potential för att utöka vår kapacitet som människor. Det finns olika designexempel inom fältet på hur gränssnitten ska se ut men enligt vår mening använder inte dessa gränssnitt mediets potential fullt ut. LÄS MER

 4. 4. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 5. 5. Living with Lipoedema : Designing Objects for the Body and Mind through First-Person Methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sophia Anna Maria Hettich; [2022]
  Nyckelord :datasets; neural networks; gaze detection; text tagging; datauppsättningar; neurala nätverk; blickdetektering; texttaggning;

  Sammanfattning : This project follows a Research through Design approach and through autobiographical design explores the question of how Interaction Design can support Lipoedema patients, by helping them cope with their body image in everyday life. Building on the concept of self-management for people with chronic medical conditions and a conscious connection between body and mind, I created a set of artefacts. LÄS MER