Sökning: "interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet interaktionsdesign.

 1. 1. News for Everyone - Investigating Universal Accessibility with Cognitively Disabled Users on Swedish News Sites

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Ellinor Jutterström; [2018]
  Nyckelord :Accessibility; User Experience; Universal Design; Design-For-All; Cognitive Disabilities; News Websites; Tillgänglighet; Användarupplevelse; Universell Design; Design-För-Alla; Kognitiva Funktionsvariationer; Nyhetshemsidor;

  Sammanfattning : As more readers consume news through digital platforms such as computers, mobiles and tablets, it is essential to make these interfaces accessible to as many users as possible, both from an economic and social standpoint. The terms ‘universal accessibility’, ‘inclusive design’ and ‘design-for-all’ refer to the method of designing for users both with and without disabilities, which is a widely debated subject among researchers in the field where some say that it improves the usability for everyone, while others argue that it is impossible to create a design that fits all needs. LÄS MER

 2. 2. Äventyr i Matteskogen: Virtual Reality som utbildningsverktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Användarcentrerad Design; Interaktionsdesign; Utbildningsverktyg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del av vårt samhälle och med hjälp av ny teknik finns det utrymme för förbättring. Idag används datorer, applikationer till smarta telefoner samt surfplattor i stor utsträckning inom utbildning. En ny teknikrevolution håller på att äga rum, nämligen Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. Designing for smartphone AR games

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Veronika Mossum; [2018]
  Nyckelord :HCI; Interaction design; Augmented reality; design; Content analysis; UX; AR;

  Sammanfattning : Efter en tillfällig intresseminskning åren efter 2012, har AR nu nått en stadig takt av ökat intresse. Med smartphones som en ny plattform för AR applikationer, förflyttas forskningen till ett bredare fält och når en större användargrupp. LÄS MER

 4. 4. Use animations to support knowledge transfer built on the understanding of the non-experts’ mental model

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Xiangyi Wu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowledge visualization as a recent branch of visualization science was established by Burkhard [1] at 2004. In his theory, animation was mentioned as one of major visual formats for knowledge transfer. However, there is a lack of  further research about its impact on the transfer of knowledge. LÄS MER

 5. 5. Influence of Mindfulness Practices on Feelings of Place Illusion in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Marc van Almkerk; [2018]
  Nyckelord :Place Illusion; Mindfulness; Virtual Reality VR ; Virtual Environments VE ; Transitional VE;

  Sammanfattning : This study investigates how mindfulness influences feelingsof place illusion in Virtual Reality (VR) experiences, i.e. the feeling of being inside the mediated world that is displayed through the VR technology. LÄS MER