Sökning: "interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade ordet interaktionsdesign.

 1. 1. Onboarding New Users for Initial Creation of Photo Book in Mobile Application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Aavik; [2024]
  Nyckelord :Onboarding; User experience; Photo book; Usability; Interaction design; Onboarding; Användarupplevelse; Fotobok; Användbarhet; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Photography holds great significance by capturing memories and sharing stories. Today, the average user has around 2,000 photos on their smartphone, many of which go unnoticed. Once Upon is a mobile application launched in 2017, where users can create photo books to collect their memories in a physical book. LÄS MER

 2. 2. Re-design and usability improvement of Arvue : an AR application displaying house models in their real context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maja Edström; [2024]
  Nyckelord :UX; Interaction Design; Usability; Augmented Reality; AR; UX; Interaktionsdesign; Användarvänlighet; Augmented Reality; AR;

  Sammanfattning : Building your own house may be the biggest decision and greatest investment of your life, which calls for an informed decision regarding the house design. However, two-dimensional drawings may lack external context and might, for untrained eyes, not communicate how the house will look on its intended site. LÄS MER

 3. 3. Informationsförmedling på digitala plattformar: En kvalitativ studie om hur komplex information på digitala plattformar inför signering av avtal upplevs av digital natives och hur det kan optimeras för att fånga deras uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Diana Boskovic; Linn Holmgren; [2023-11-20]
  Nyckelord :Digital Natives; Arbetsminne; Uppmärksamhet; Information Overload; Interaktionsdesign; Prototyp; Kodning; Induktiv Analys; Digitala Plattformar; Working Memory; Attention; Interaction Design; Prototype; Coding; Digital Platforms; Inductive Analysis;

  Sammanfattning : Idag presenteras människor ofta med viktig information på digitala plattformar som behöver signeras. Frågan är vad människor tar med sig från läsningen av avtal innan signering, samt hur informationen bör presenteras. LÄS MER

 4. 4. Meal planning intervention to maximise usage of ingredients in domestic households

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Omarsdottir; [2023]
  Nyckelord :Food sustainability; Meal planning; Interaction design; Research through Design; Human computer interaction; Domestic waste; Mat hållbarhet; Måltidsplanering; Interaktionsdesign; Forskning genom design; Människa-datorinteraktion; Hushållsavfall;

  Sammanfattning : Att ta itu med hållbarhet i livsmedel och minska livsmedelsindustrins miljöpåverkan har avgörande betydelse. Inom detta sammanhang har måltidsplanering framstått som en betydande faktor som påverkar matbeteendet och bidrar till att minska hushållsavfallet. LÄS MER

 5. 5. Gym, en obekväm plats? : En kvalitativ studie om gränssnitt kan förbättra kvinnors upplevelse av gym.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sabina Lööf; [2023]
  Nyckelord :Gym; women; user-centered design; experiences; interaction design.; Gym; kvinnor; användarcentrerad design; upplevelser; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Gym har historiskt sett vart något som setts som manligt och varit till för bara män, men nu har även kvinnor tagit plats på ytan. Gym är fortfarande mansdominerat och det går att se en uppdelning hur kvinnor och män använder gymmets yta, där männen brer ut sig runt de fria vikterna och kvinnorna håller sig oftast till gruppass eller maskiner. LÄS MER