Sökning: "interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade ordet interaktionsdesign.

 1. 1. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 3. 3. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 4. 4. Prototypgenererade personas - för vidareutveckling av IT produkt.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Ganibegovic; Aram Tadevosyan; [2021]
  Nyckelord :Interaction design; user-centered; usability; user experience; persona; usability evaluation; HiFi; prototypes.; Interaktionsdesign; användarcentrerad; användbarhet; användarupplevelse; persona; användbarhetsutvärdering; HiFi; prototyper.;

  Sammanfattning : Prototyper inom interaktionsdesign används för att implementera idéer till praktiska digitala lösningar och är byggda för att testa en designlösning och för att erhålla respons av lösningen. En prototyp kan gälla hela produkten eller en avgränsad del av denna och kan även gestalta den tänkta produktens roll. LÄS MER

 5. 5. Visualization of multi-layered data in node networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. LÄS MER