Sökning: "interaktionsmedier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet interaktionsmedier.

 1. 1. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 2. 2. Interaktionssamhället nu och då : En kvalitativ studie med utgångspunkt i mobiltelefonianvändning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Josephine Augustsson; [2012]
  Nyckelord :Mobiltelefonianvändning; det traditionella samhället; det moderna samhället; interaktionsmönster; hermeneutik;

  Sammanfattning : I det traditionella samhället där man umgicks med sina vänner genom att ha stämt träff när man stötte på varandra, och planerade nästa tillställning vid hemfärden från den förra, var interaktionsmedier, kommunikationsteknik och multimedier etc inte några introducerade begrepp i samhället. Man befann sig i sin vardag och färdades i egen hög person om man skulle någonstans. LÄS MER