Sökning: "interaktionsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet interaktionsperspektiv.

 1. 1. Möjligheter och hinder för samverkansprocesser mellan yrkesroller i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Lennartsson; Susanna Geczi; [2021]
  Nyckelord :Elevassistenter och lärare inom gymnasiesärskolan; kvalitativ studie; samverkan; Senges fem discipliner; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka möjligheter och hinder kring lärares och elevassistenters samver- kan inom gymnasiesärskolan och hur dessa faktorer påverkar elevernas skolvardag. Studien har ett interaktionsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Social interaktion inom e-sport : En kvalitativ studie av social interaktion inom e-sport

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Herman Söderström; [2020]
  Nyckelord :Social interaktion; Kommunikation; E-sport; Datorspel; Utveckling; Counter Strike; League of Legends;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa den sociala interaktionen inom e-sport. Detta gjordes genom att granska lagbaserad e-sport utifrån Goffmans dramaturgiska interaktionsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Med neutraliteten som utgångspunkt - En intervjustudie om samverkansenheten Samba i Örebro

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ann-Sofie Sandström; [2019]
  Nyckelord :collaboration; neutral leadership; interaction ritual; group development; intra-sectoral collaboration; samverkan; neutralt ledarskap; interaktionsritual; grupputveckling; intrasektoriel samverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att närmare granska samverkansenheten Samba i Örebro och utifrån granskningen identifiera bärande funktioner i samverkansprocesser där barn och unga är i fokus. Samba som betyder Samverkansledning för barn och unga är en, av kommunen, särskilt inrättad samverkansenhet har efter sitt projektår 08/09 varit en permanent verksamhet i Örebro kommun. LÄS MER

 4. 4. Queera Disney : en studie av hur genus skapas och framställs i Disneyfilmer (där karaktärerna inte föreställer människor)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kristiina Walker; [2015]
  Nyckelord :Genus; normmönster; heterosexuell matris; heteronormativitet; kvinnligt feminitet; manligt maskulinitet; performativitet; queer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats med titeln Queera Disney – en studie av hur genus skapas och framställs i Disneyfilmer (där karaktärerna inte föreställer människor), har författats av Kristiina Walker vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsen problematiserar Disneys sätt att skildra genus i filmer där de centrala karaktärerna inte föreställer människor, men som representerar mänskligheten. LÄS MER

 5. 5. Knatten, matten och appen : En kvalitativ fallstudie om en läromedelsapplikation i matematik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anna Johansson; Isabella Källman; [2013]
  Nyckelord :Educational applications; interaction; embodiment; mathematics; Läromedelsapplikation; interaktion; kroppslig interaktion; matematik;

  Sammanfattning : Användandet av pekplattor i skolan och utvecklandet av så kallade läromedelsapplikationer har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Trots det ökade användandet så saknas det undersökningar i området. För att undersöka området har en fallstudie genomförts på en specifik läromedelsapplikation i matematik för grundskolan. LÄS MER