Sökning: "interaktionsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet interaktionsprocess.

 1. 1. Hur pedagogers ord kan påverka barns identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ria Axelsson; Sara Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogers bemötande; tilltal; barns identitetsutveckling; power of words; early childhood education.;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på tanken att ord påverkar oss människor på olika sätt. Uppsatsen vinklas till att undersöka vilka slags tilltal som förekommer i förskolans verksamhet och hur pedagoger talar till och benämner barn. Syftet med studien är att få bredare kunskap och förståelse av ordens betydelse för barns identitetsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet genom bonusprogram, en framgångsrik strategi? : En studie av servicenäringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Kapetanakis; Johan Eriksson; [2014]
  Nyckelord :customer loyalty; reward programs; customer engagement; repeat purchase; added value; customer behavior; brand; kundlojalitet; lojalitetsprogram; kundens engagemang; återköp; mervärde; kundbeteende; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som på längre sikt har avgörande betydelse för att engagera en kund med avseende på lojalitetsprogram. Metod: I studien användes en kvantitativ metod där en enkät med stängda svarsalternativ skickades ut till ca 30 000 respondenter. LÄS MER