Sökning: "interaktionsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet interaktionsprocesser.

 1. 1. Interaktion och frågetyper i gymnasiesärskolans klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Dahlström; Mats Larsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; kommunikation; specialpedagogik; särskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen var att se närmare på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. Vi fokuserade på vilka frågetyper som ställs i särskolans klassrum. LÄS MER

 2. 2. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 3. 3. CHAIR BOX : Sittandet som aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emelie Blücher; [2017]
  Nyckelord :Stol; laboratorium; kollektiva processer; design; Konstnärlig forskning; deltagande design; fenomenologi; sociomateria; blackboxing;

  Sammanfattning : CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning : En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Andersson; Paulina Siniaalto; [2017]
  Nyckelord :F-3; engelskundervisning; kommunikation; interaktion; klassrumskompetens; grundskola; SETT-modellen; interactures; utveckling; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. LÄS MER

 5. 5. Tinder : et swipe til selvfremstilling og bekräftelse

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anne Sandahl Sørensen; Anne-Fie Christine Leth Rasmussen; [2016]
  Nyckelord :bekræftelse; selvfremstilling; Tinder; interaktionsprocesser; relationsskabelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med udgangspunkt i den kvalitative metode har denne opgave undersøgt, hvordan Tinders konstruktion kan skabe appel for brugeren, hvilke bevæggrunde unge har for at anvende appen samt unges muligheder for relationsskabelse og vedligeholdelse gennem Tinder. I besvarelsen af opgaven har vi både anvendt en kvalitativ medietekstanalyse samt en kvalitativ mediereceptionsanalyse. LÄS MER