Sökning: "interaktionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet interaktionsteori.

 1. 1. Erfarenhet av att vara patient på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Felicia Ratheram; Frida Borgqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient; Erfarenhet; Akutmottagning; Väntetid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett akut insjuknande vänder sig patienter till akutmottagningar för att få hjälp. På senare år har väntetiderna på Sveriges akutmottagningar ökat och prioriteringen av patienter har försämrats. Information från sjuksköterskor är viktig och brister den kan känslor såsom oro uppkomma hos patienter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans stöd till föräldrar i pediatrisk palliativ vård inom onkologi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline van Dijck; Hanna Tykö; [2021]
  Nyckelord :Nurse; paediatric; palliative care; parents; support; Föräldrar; palliativ vård; pediatrik; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården som finns i all hälso- och sjukvård syftar till att stödja livskvalitén hos patienter som har en progressiv och livshotande sjukdom eller skada. Föräldrars mest traumatiska erfarenhet är när deras barns kurativa behandling mot cancer övergår till palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsfokus i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Milla Serrano Rubio; [2020]
  Nyckelord :Spanish;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en bättre förståelse kring klassrumsaktiviteter som skapar förutsättningar som bidrar till utvecklingen av kommunikativa förmågor i undervisningen av moderna språk på högstadiet. Studiens syfte är härmed att kunna hjälpa blivande och undervisande lärare i moderna språk att identifiera och tillämpa didaktiska metoder som främjar kommunikativa förmågor. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld på somatisk akutmottagning : en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Mohammad Mustafa; Maria Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Hot; våld; sjuksköterska; akutmottagning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom sjukvården är ett växande problem och beskrivs som en avsiktlig muntlig eller fysisk handling som leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa. Akutmottagningen beskrivs som den mest drabbade avdelningen och sjuksköterskan som den mest utsatta yrkesgruppen. LÄS MER

 5. 5. Samtal i undervisningen – En undersökning av hur lärare arbetar med samtal i undervisningen för andraspråksinlärare på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bengtsson Laura; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; Läromedel; Samtal; Undervisning; Utforskande samtal;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i att aktuell forskning lyfter samtal som en metod som främjar inlärning och språkutveckling i undervisningen av andraspråksinlärare, väcktes intresset att undersöka hur samtal används som arbetsform, vilket mynnade ut i denna studie.Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasieskolan arbetar med samtal för andraspråksinlärare i ämnet svenska som andraspråk. LÄS MER