Sökning: "interaktiv biblioterapi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden interaktiv biblioterapi.

 1. 1. Biblioterapi : En kvalitativ studie om tillämpad biblioterapi utanför Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rodell Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioterapi; läsfrämjande; skönlitteratur; utvecklingsbiblioterapi; läsbiblioterapi; interaktiv biblioterapi; klinisk biblioterapi;

  Sammanfattning : Bibliotherapy is a therapeutic method with book reading and dialogues about literature as its primary focus. It is a method that can be used for reading promotion purposes. Bibliotherapy is relatively unexplored in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate how bibliotherapy is applied outside Sweden. LÄS MER

 2. 2. Litteratur i fängelse : Läsandets betydelse för fångar inom svensk kriminalvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ricard A R Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Läsning; Kriminalvård; fängelse; biblioterapi; anstalten Skänninge;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken betydelse som läsandet har för ett antal fångar inom svensk kriminalvård. Rent konkret har svar på följande frågeställningar sökts:   1. Underlättar läsandet för intagna att klara av sin strafftid i såväl häkte som anstalt? 2. Hur påverkas fångars välmående av läsandet? 3. LÄS MER

 3. 3. Biblioterapi och bibliotek : En fallstudie av det biblioterapeutiska SPES-projektet vidNorrköpings stadsbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida-Sofia Molin; [2015]
  Nyckelord :Biblioterapi; bokcirklar; SPES-projektet; Norrköping; folkbibliotek; interaktiv biblioterapi;

  Sammanfattning : Syftet med den här kandidatuppsatsen är att öka kunskapen om hursvenska folkbibliotek kan arbeta med biblioterapi. Detta uppnåsgenom att belysa SPES-projektet vid Norrköpings stadsbibliotek,ett biblioterapiprojekt i bokcirkelform, där deltagare ochcirkelledare träffas regelbundet för att prata om den lästalitteraturen. LÄS MER