Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER

 2. 2. Urban Sounds : Interactive feel of urbanization

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sandra Ackefjord; Young-Jae Peder Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; sustainability; interactive experience; well-being; urbanization; Audiovisuell; hållbarhet; interaktiv upplevelse; välmående; urbanisering.;

  Sammanfattning : To make use of animation and audio as a media to convey a sense of change, was an important aspect when we chose to focus on urbanisation. It is an opportunity that allows the participants to discuss how influenceable we are to the sounds we hear in our surroundings. LÄS MER

 3. 3. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Sammanfattning : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. LÄS MER

 4. 4. Serieteckningens möjligheter : En studie som undersöker serieteckningar som multimodal instruktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linnèa Daun; [2019]
  Nyckelord :Visual Communication; Multimodality; Pedagogy; Instructions; Visuell kommunikation; Multiomodalitet; Pedagogik; Instruktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte atttillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial medmultimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet hargenomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt isamverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). LÄS MER

 5. 5. Interactive Visualization of Solar Energy Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Borg; August Dixelius; David Östlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden has one of the lowest solar energy productions in Europe even though the weather conditions are comparable to Europe’s largest solar energy producer. Although the majority of the Swedish population is in favour of spending more money on services that can limit climate change, the growth of installed solar cells is slower than that of other countries with similar climate in Europe. LÄS MER