Sökning: "interaktiv installation"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden interaktiv installation.

 1. 11. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER

 2. 12. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Att våga och vilja använda smartboard som ett pedagogiskt redskap Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

  C-uppsats,

  Författare :Johanna Lindström; Anna Wederbrand; [2010]
  Nyckelord :Interaktiv skrivtavla; Smartboard; fortbildning;

  Sammanfattning : ___________________________________________________________________________Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur lärare på olika sätt erfar och hanterar smartboard som ettpedagogiskt redskap i sin undervisning. Skolan ska sträva mot att följa de förändringar som sker i samhället ochhar till uppgift att förbereda eleverna för att kunna leva i ett samhälle med snabb förändringstakt. LÄS MER

 4. 14. Att skapa förutsättningar för lärande på science center

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Löfstrand; [2008]
  Nyckelord :Informal learning; Museum; Science and technology; Pedagogical content knowledge in science; Science center; Sociocultural perspective on learning; Didaktik; Informellt lärande; Museum; Naturvetenskap och teknik; Pedagogik; Science center; Sociokulturellt perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Uppdraget som låg till grund för detta examensarbete var att utveckla Vattenfall Science Centers utställning och verksamhet. Uppdraget formulerades i ett syfte att studera hur sciencecentret som koncept kan utvecklas genom att pröva hur ett sociokulturellt perspektiv pålärande yttrar sig i skapandet av en interaktiv installation. LÄS MER