Sökning: "interaktiv installation"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden interaktiv installation.

 1. 6. Designing a sonic interactive open-ended playground installation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicola Marcon; [2018]
  Nyckelord :Open-ended play; Stages of play; Interactive playground; Children; Sonic interaction.;

  Sammanfattning : The application of digital elements to traditional playgrounds can enhance children’s outdoor play and counteract the growing trend of sedentary activities. This work reports the implementation and evaluation of a playground installation which looks at sound as the modality that can provide new and engaging play experiences. LÄS MER

 2. 7. Karaktärsdesign & kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nina Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativitet; Karaktärsdesign; Didaktik; Bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. LÄS MER

 3. 8. Visualisering av berättelser kring en vårdsituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristina Rydälv Kåreby; [2016]
  Nyckelord :Visualization; stories; thoughts; health care situation; user experience; Visualisering; berättelser; tankar; vårdsituation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie bygger på ett tidigare projekt som genomfördes 2011, då en installation bestående av två interaktiva träd uppfördes på Barn- och ungdomssjukhuset (BUS) i Lund. Träden blev ett verktyg, en lösning, för att synliggöra och visualisera personliga berättelser mellan människor och används idag frekvent av anhöriga och besökare. LÄS MER

 4. 9. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER

 5. 10. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER