Sökning: "interaktiv marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden interaktiv marknadsföring.

 1. 1. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER

 2. 2. Spela vidare, konsumenten! : Interaktiv marknadsföring och svenska reklambyråers användande av spelifering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Lundström; [2019]
  Nyckelord :gamers; lek; marknadsföring; reklambyråer; spelifiering; spel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att genom semistrukturerade intervjuer och enkäter, kartlägga svenska reklambyråers användning och förståelse för vad spelifiering innebär inom marknadsföring. Reklambyråer utspridda i Sverige med olika antal anställda har svarat på enkäterna och majoriteten av reklambyråerna har hört talas om termen spelifiering sedan innan men endast ett fåtal har använt sig av det i sina egna reklamprojekt. LÄS MER

 3. 3. Effekter av spelifiering : På lärplattformen PING PONG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sankhero Odisho; Kevin Rylander Nordberg; [2017]
  Nyckelord :gamification; learning management system; PING PONG; education; experience; positive emotions; increased motivation; boosted self-esteem; increased community; negative emotions; stress; performance anxiety; spelifiering; lärplattform; PING PONG; utbildning; upplevelse; positiva känslor; ökad motivation; förbättrat självförtroende; ökad gemenskap; negativa känslor; stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Spelifiering definieras som användningen av speldesignelement inom icke-spelsammanhang. Detta är ett koncept vars popularitet har ökat och fortsätter att öka. På senare år har spelifiering tillämpats inom utbildning men även andra områden som: marknadsföring, politik och interaktiva system. LÄS MER

 4. 4. Online game design theories for interactive marketing : Gamification is not enough

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Beatrice Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Interaction Design; Game Design; Gamification; Interactive Marketing; Player Types; Game Elements; Timing; Interaktionsdesign; speldesign; spelifiering; interaktiv marknadsföring; spelartyper; spelmekanismer; timing;

  Sammanfattning : This research looks at how interactive marketing can become more motivating for customers by designing it as a full game, not only by adding some game elements like in gamification. The result of the research gives marketers an alternative and complementary way of incorporating game design in marketing. LÄS MER

 5. 5. Användning av sociala medier på BVC : En studie av E-hälsa, föräldraskap och interaktiv kommunikation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Bäck Karlander; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; BVC; eHälsa; föräldraskap; interaktiv kommunikation; information; marknadsföring;

  Sammanfattning : The rapid technological development of the media and the Internet has brought new ways to communicate and socialize. Social media is an undeniable force with its fast, simple and informal communication style and health care today is a relatively new concept to convey health information through social networks. LÄS MER