Sökning: "interaktiv robot"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden interaktiv robot.

 1. 1. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Sammanfattning : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. LÄS MER

 2. 2. ”Hej kan jag hjälpa dig!” : Principer vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Andersson; Simon Bonnier; [2019]
  Nyckelord :service robot; chatbot; robot; Servicerobot; chattbot; robot;

  Sammanfattning : Användandet av servicerobotar i olika sammanhang, har under de senare åren stadigt ökat och är idag ett allt vanligare inslag på företag och organisationers webbsidor. Servicerobotar har stor potential att skapa fördelar i kontakten med användare, eftersom de kan tillhandahålla outtröttlig och snabb service på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. Differences in Children’s Experiences when Playing with a Social Robo : a Field Experiment

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Gunnur von Matérn; [2014]
  Nyckelord :Robot; HRI; User experience; Pleasurable experience; Play; Playful learning; Interactive design; Romo;

  Sammanfattning : This study explored human-robot interaction where children got to play with the interactive social robot Romo. The focus of the study was to explore if children experienced the interactions with the robot differently depending on two parameters. LÄS MER

 4. 4. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Katerina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

  Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER

 5. 5. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER