Sökning: "interaktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade ordet interaktiv.

 1. 1. Träförbindningar – En undersökning av medier för hantverksintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elias Björnskär; [2019-05-27]
  Nyckelord :3D-animations; SketchUp; wooden joints; plans; 3D-models; träförbindningar; interaktiv; 3D-modell; ritningar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER

 3. 3. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER

 4. 4. An Explorative Design Study of a Booking System : Evaluating the Usability and Experience of a User Interface for Novice Admin Users

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Usability evaluation; Explorative design; Prototyping; User interface; Information visualization; System Usability Scale; Novice admin users; Heuristics; Persona Workshop;

  Sammanfattning : This study explored how the UI of booking sunbeds could be designed to be efficient and effective while being satisfactory to use for novice admin users of the system. Personas were created through a workshop that together with visual heuristics helped drive the design of an initial paper prototype that was evaluated with users. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig ordförråd med direktmetoden : Ett experiment med en aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Federica Marchetti; [2019]
  Nyckelord :direktmetoden; ordinlärning; målspråket; kommunikationsstrategier; aktivitet för att lära sig ord; sammanhanget;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ordförråd kan undervisas med direktmetoden. Ett experiment gjordes med en klass eleverna i årskurs 9 för att testa en aktivitet som inspirerades av den så kallade direktmetoden. LÄS MER